center   English

מנדף כימי


כאשר חברה פונה אלינו בבקשה להתקין מנדפים בחדרי הייצור שלה לאחר בדיקה והיכרות עם החברה הספציפית וצרכיה אנו בוחרים האם רצוי להתקין מנדף כימי או מנדף הביולוגי. למעשה נסביר לפני הכל שכל מנדף כימי או ביולוגי תקפידו לנקות את האויר הנמצא בחדר הנקי, חדר הייצור, הן לטובת העובד והן לטובת המוצר. מנדף כימי למעשה שואב את האויר במטרה לנקות אותו כך שאם יש באותו חדר ייצור שימוש בחומר מסוכן, האוויר יעבור סינון וניקוי כל הזמן. יש מנדפים שעימם אותו אויר נשאב החוצה ובמקומו מוזרם אויר נקי ויש מנדפים אשר מבצעים סינון ואותו אויר או חלקו חוזר חזרה פנימה.

 

אם כל לאילו תעשיות יש צורך בהתקנה של מנדף כימי ? כל מעבדה וכל מפעל שעובדים עם חומרים מסוכנים שיכולים לפגוע באדם חייבים לעבוד תחת הגנה. ההגנה הזו היא למעשה אותו מנדף כימי. ולא דווקא מדובר במעבדה, זה יכולה להיות אפילו חברה שעובדת עם ליטוש יהלומים שאותם מנקים עם חומצה שעלולה להזיק לעובדים ובה דורש יועץ הבטיחות של החברה שבחדר הליטוש יותקן מנדף כימי או ביולוגי.

 

למנדף כימי יש ביקוש ודרישה בתעשיות רבות כמו תעשיות המזון אשר בהם נעשה לא פעם שימוש בחומרים בעייתיים, גם בתעשיות הקוסמטיקה והתרופות יש צורך לא פעם במנדף כימי, בתעשייתי הביוטכנולוגיה וכמובן שגם בחדרי מעבדות רפואיות מחקר או בתי חולים שבהם למנדף כימי היכולת לסייע רבות על ידי פינוי וניקיון האוויר לאחר השימוש בחומרים מסוכנים שנעשה בו.

טואול בניית אתרים